پادکست راهبر by فرشید عزیزی - حسین کاشانی GardenRadio

پادکست راهبر by فرشید عزیزی - حسین کاشانی

Listen to پادکست راهبر podcast by فرشید عزیزی - حسین کاشانی. More than 1 million podcasts online for free on gardenradio.org.

Mar 21, 2023

39 - قسمت ۳۶ – آشنایی با ChatGPT و رقابت موتورهای جستجو

39 - قسمت ۳۶ – آشنایی با ChatGPT و رقابت موتورهای جستجو

Overview

آشنایی با موضوع‌های محیط کار و مدیریت

Next

Episodes list