EX ANTE: Икономика с Георги Стоев by Георги Стоев и Панайот Стефанов GardenRadio

EX ANTE: Икономика с Георги Стоев by Георги Стоев и Панайот Стефанов

Category: Business

Listen to EX ANTE: Икономика с Георги Стоев podcast by Георги Стоев и Панайот Стефанов. More than 1 million podcasts online for free on gardenradio.org.

Overview

Ex Ante: Подкаст за икономическо мислене Целта на подкаста Еx Аnte е да развие икономическата интелигентност у широк кръг хора, които не е задължително да са тренирани в икономически концепции. Също така да предложи на слушателите основни насоки за взимаме на хладнокръвни рационални решения във всички сфери на живота, основани на икономическа логика. Защо Ex Ante? Този латински израз означава преди събитието., т. е. акцентът в подкаста е поставен върху процеса на взимане на решения. Така се набляга на анализа, планирането и прогнозата, на това какво ни очаква - успех или провал.

Episodes list